Logo

Privacystatement B/mak Bedrijfsmakelaars B.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door NVM-makelaar/taxateur B/mak Bedrijfsmakelaars B.V. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘B/mak’ staat, wordt B/mak Bedrijfsmakelaars BV bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

Van welke diensten van B/mak Bedrijfsmakelaars BV maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met B/mak.

U wilt uw bedrijfspand verkopen, verhuren, laten taxeren of laten beheren en geeft daarbij opdracht aan B/mak:
1. U wilt uw bedrijfspand verkopen.
2. U wilt uw bedrijfspand verhuren.
3. U wilt een bedrijfspand laten taxeren
.
4. U wilt een bedrijfspand laten beheren.

U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan B/mak:
5. U wilt een bedrijfspand kopen.
6. U wilt een bedrijfspand huren.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor niet B/mak via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
7. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van B/mak.
8. U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via B/mak wordt aangeboden.
9. U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand kopen die via B/mak wordt aangeboden.
10. U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren die via B/mak wordt aangeboden.
11. U wilt een bedrijfspand huren dat door B/mak wordt beheerd.

Het magazine ‘OBJECTief’
B/mak stuurt circa 2 maal per jaar het magazine ‘OBJECTief’ naar haar relaties. Indien u dit magazine niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit verzoek sturen naar info@bmak.nl en verwijderen wij u uit het adressenbestand van ons magazine.

Digitale nieuwsbrief ‘SELECTief’
B/mak stuurt circa 1 maal per maand een digitale nieuwsbrief ‘Selectief’ naar haar relaties. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit verzoek sturen naar info@bmak.nl en verwijderen wij u uit het adressenbestand van onze nieuwsbrief.

Welke gegevens voor bovenstaande dienstverlening door B/mak worden verwerkt en aan wie B/mak deze gegevens mogelijk kan verstrekken, is weergegeven in het overzicht, dat als bijlage 1 deel uitmaakt van deze privacyverklaring. Bovengenoemde nummering correspondeert met de nummering in het overzicht.

Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen is B/mak Bedrijfsmakelaars BV de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

B/mak Bedrijfsmakelaars BV
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67540635
Kleine Landtong 23 te 4201 HL Gorinchem
info@bmak.nl
(0183) 30 40 50

Gegevensverstrekking aan de NVM
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:
· Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van bedrijfspanden die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
· Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere websites.
· Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de bedrijfsonroerendgoed markt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Het gegevensgebruik van de NVM is als bijlage 2 toegevoegd aan deze privacyverklaring.

Wij nemen uw privacy serieus
B/mak en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. B/mak verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. B/mak besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met B/mak Bedrijfsmakelaars BV, (0183) 30 40 50 of via info@bmak.nl.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u weten welke gegevens B/mak van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar B/mak.

NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met B/mak die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar B/mak. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van B/mak, neem dan eerst contact op met B/mak. Mocht u er met B/mak niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart B/mak de gegevens?
B/mak bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart B/mak echter langdurig:
· Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart B/mak 20 jaar, omdat B/mak gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
· De bewijslast dat B/mak de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart B/mak minimaal 5 jaar.

Website

Inleiding
B/mak Bedrijfsmakelaars respecteert de privacy van de gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie, die ons tijdens het gebruik van deze website, handmatig of automatisch verschaft wordt, strikt vertrouwelijk en zorgvuldig zal worden behandeld en beveiligd. Wij zullen geen persoonsgegevens aan een externe partij ter beschikking stellen, tenzij wij de klant in eerdere overeenkomsten hebben geïnformeerd, wij door de klant zijn geautoriseerd of er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens te verstrekken.

B/mak Bedrijfsmakelaars houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Statistieken
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen, bezoekfrequentie en bijvoorbeeld geografische locatie van de bezoekers worden gebruikt voor intern onderzoek, verbetering van de website, het plaatsen van gerichte informatie en aanbiedingen en het verder optimaliseren van onze dienstverlening. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.

Cookies
B/mak Bedrijfsmakelaars maakt bij op haar websites gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Links
Deze website bevat links naar andere websites. B/mak Bedrijfsmakelaars is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Vragen
Als u vragen heeft over deze disclaimer kunt u hierover contact met ons opnemen.

Wijzigingen
B/mak Bedrijfsmakelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.

Volledig document privacyverklaring
Volledige privacyverklaring opvragen? Bel (0183) 30 40 50 of mail naar info @ bmak.nl voor de volledige versie in PDF.

Onze diensten

Magazine

Download onze periodieke uitgave van OBJECTief

Sluiten 0183 30 40 50 Ik heb een vraag